Automatyka - jej wpływ na bezpieczeństwo produkcji leków

Każdy z nas, nawet jeśli zbyt dokładnie nie śledził rozmaitych procesów produkcyjnych wie, że wymagają one odpowiednich warunków. Najważniejsze często staje się utrzymanie niskich temperatur, które gwarantują bezpieczeństwo procesu produkcji.

Jest to niezwykle ważne w dwóch przypadkach - w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W obu przypadkach, kluczowe staje się wykorzystanie konkretnych urządzeń chłodniczych, przy czym specyfika ich działania może je od siebie odróżniać.

W przemyśle farmaceutycznym, zachowanie odpowiednich warunków procesu produkcji jest ważne, gdyż od tego zależy zdrowie i bezpieczeństwo wielu pacjentów. Niska temperatura zatrzymuje dostęp bakterii, które w cieple mogą się bez przeszkód rozwijać.

Stąd też, w produkcji leków, przydaje się wykorzystanie agregatów chłodniczych oraz wspierających chłodzenie pomieszczeń, systemów klimatyzacyjnych. Czynnikiem chłodniczym mogą tu być różne substancje, pod warunkiem, że posiadają właściwości termodynamiczne, a ich wykorzystanie nie wpływa na proces produkcji leków.

Niezwykle ważna, obok bezpieczeństwa czynników chłodniczych, staje się także automatyka, która usprawnia proces produkcji i nie dopuszcza do powstawania błędów. Substancje czynne są dawkowane w odpowiednich proporcjach, a ich właściwości lecznicze są wcześniej gruntownie badane w laboratoriach, które również wykorzystują urządzenia chłodnicze.

Podstawą wyposażenia laboratoriów są zwłaszcza agregaty zwrotne i przepływowe. Pozwalają one usprawniać wiele procesów chemicznych.

W przemyśle farmaceutycznym automatyka jest o tyle istotna, ponieważ pozwala nie tylko na kontrolę pracy poszczególnych urządzeń, lecz także na prawidłowy przebieg procesów - rejestruje zmiany temperatur, kolejność dodawania poszczególnych składników, wykrywając każde nadużycia i ingerencje. Ponadto, dzięki specjalnym czujnikom, umożliwia kontrolowanie wydzielania się różnych substancji, emisji gazów. Podobnie dzieje się w przemyśle spożywczym.

Przy produkcji artykułów spożywczych, automatyka również okazuje się nieoceniona. Pozwala na przeprowadzenie bezpiecznego procesu produkcji.

Dodatkową zaletą jest fakt, że dzięki coraz to nowym funkcjom, można nie tylko zadbać o bezpieczeństwo dla człowieka, lecz także o niwelowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane systemy urządzeń chłodniczych są bardziej przyjazne dla otoczenia.

Pozwala to na realizację dyrektyw unijnych dotyczących ekologicznych rozwiązań w przemyśle. Dbanie o środowisko staje się kluczowe w wielu dziedzinach aktywności człowieka. Przede wszystkim, ekologia zaczyna być modna i zmusza przedsiębiorców do ograniczania emisji szkodliwych substancji. Ogranicza także zużycie energii, która pochodzi ze źródeł nieodnawialnych.

Automatyka pozwala także regulować stężenie czynników chłodniczych, tym bardziej, jeśli są one toksyczne, tak jak amoniak czy glikol. Szczególnie niebezpieczny jest amoniak, który w dużym natężeniu może wybuchnąć. Toksyczność amoniaku staje się niebezpieczna, kiedy dojdzie do rozszczelnienia urządzenia chłodniczego.

Dlatego obecność zautomatyzowanych czujników, pozwala regulować ciśnienie oraz szczelność zbiornika. Nieco mniej szkodliwy jest glikol, choć jest z pewnością bardziej niebezpieczny niż woda. Glikol i woda stosowane są w mniej zaawansowanych urządzeniach, o prostszej budowie, jak na przykład samochodowe chłodnice.