Bezpieczeństwo pracy

Wprowadzenie robotów w miejsce ludzi nie jest złem koniecznym, lecz szansą pod warunkiem, że będą zachowane odpowiednie proporcje zależności maszyn od ludzi.

Maszyna powinna być zależna od człowieka, nigdy odwrotnie. Automatyka w przemyśle daje wiele nowych możliwości ale przede wszystkim przyspiesza produkcję i polepsza jakość produktu końcowego.

Zwiększane jest bezpieczeństwo podczas pracy oraz jej płynność. Wszystko byłoby w porządku gdyby taki schemat się utrzymywał. Niestety, prowadzone są ciągłe próby wprowadzania maszyn wykonujących czynności, które najlepiej do tej pory wykonywał człowiek. Niedawno odbył się mecz piłkarski z zastosowaniem inteligentnych robotów.