Automatyka - stosowanie w przemysłowych instalacjach chłodniczych.

Instalacje chłodnicze wykorzystywane w przemyśle są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te stosowane np. w lodówkach domowych. Jest to oczywiste z tego względu, że instalacje chłodnicze używane w przemyśle muszą mieć zdecydowanie wyższe parametry. Muszą przecież chłodzić znacznie większe powierzchnie i znacznie większe ilości produktów. Stosowane są przecież nie tylko w przemyśle spożywczym do przechowywania czy przetwarzania żywności, ale także w innych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle farmaceutycznym.

Każde z tych zastosowań wymaga swoich specyficznych temperatur, a od ich stałości zależy powodzenie całego zadania, niezależnie od tego czy będzie to przechowywanie świeżych owoców czy produkcja leku. W związku z tym przemysłowe instalacje chłodnicze bardzo często wykorzystują automatykę. To ona pozwala zapewnić stałość warunków chłodniczych.

Automatyka jest środkiem, za pomocą którego można uzyskać optymalne warunki chłodzenia niezależnie od tego, jakie zmiany występują w otoczeniu. Instalacje chłodnicze w nią wyposażone mogą być tak zaprogramowane, żeby reagowały samoczynnie na zmieniające się warunki zewnętrzne, a więc zmieniały natężenie i moc agregatów chłodniczych. Co ważne automatyka zastępuje w tym przypadku człowieka, który nie musi już stale monitorować wielu parametrów wpływających na wyniki pracy chłodziarek.