Wartość inwestycji

Wynosi ona nawet do 50% wartości inwestycji. Podsumowując, zastosowanie robotów w przemyśle jest przyszłością każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorstwa.

Przemawia za tym przede wszystkim dużo większa wydajność i jakość pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.