Automatyka steruje wydajnością chłodnic

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez wykorzystania urządzeń służących do chłodzenia powietrza. Lodówki, zamrażarki, chłodnie, klimatyzatory i dziesiątki innych urządzeń sterowanych automatyką umożliwiają nam konserwowanie żywności, wspomagają przemysł spożywczy i tworzą komfort w naszych domach i mieszkaniach.

Każde urządzenie chłodzące oparte jest o chłodnicę, która odbiera ciepło dzięki rozmaitym wymiennikom. Są to urządzenia służące do wymiany ciepła pomiędzy rozmaitymi płynami i gazami. Zrobione są z tworzyw, które są dobrymi przewodnikami ciepła.

Wydajność wymiennika ciepła jest tym większa im większą mają powietrznię, która służy do wymiany energii cieplnej. Zwiększanie powierzchni polega na ożebrowaniu, czy stosowaniu wężownic. Zainstalowana w chłodnicy automatyka reguluje tempo przepływu czynnika chłodzącego przez chłodnicę uzyskując odpowiednią sprawność urządzenia.

Wymienniki ciepła mają różną budowę. Wyróżnia się między innymi wymienniki rurowe, płaszczowo-rurowe, płytowe, spiralne, lamelowe czy pojemnościowe. Gazy i płyny stykają się z przewodnikiem płynąc przeciwprądowo, współprądowo i krzyżowo. Automatyka dozuje przepływy dbając o skuteczność chłodzenia.

Zastosowanie konkretnego wymiennika zależy od tego, czy ciepło ma być odbierane od gazu czy od cieczy. Istotne jest również to, czy wymiennik może dopuszczać mieszanie się czynników, czy też taki proces jest niewłaściwy. W przypadku urządzeń chłodniczych zastosowane urządzenia są sterowane przez automatykę, która analizuje efekty i decyduje o włączeniu i wyłączeniu przepływu czynników przez wymiennik oraz o poziomie intensywności tego procesu.