Chłodzenie w laboratoriach i automatyka tego procesu

W większości chłodni jest używana zwykła woda, jako czynnik chłodzący. Dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu oraz formach wykorzystywania całą pewnością można stwierdzić, że chłodnice laboratoryjne rozwijają taką dziedzinę jaką jest automatyka. Automatyka która jest umieszczona we wszystkich narzędziach laboratoryjnych to postawa prawidłowego funkcjonowania każdego urządzenia.

Istnieją dwa rodzaje chłodnic laboratoryjnych. Wyróżnia się chłodnice przepływowe, które skraplają gaz a uzyskana ciecz jest kierowana w stronę skraplania gazu oraz chłodnice zwrotne, w których gaz jest skraplany w momencie pierwszego kontaktu z chłodnicą a uzyskana ciecz płynie w przeciwnym kierunku. Jednak bez względu na ich rodzaj za ich prace odpowiada automatyka i procesy z nią związane.

Daje to niezwykle dużą gwarancje ich prawidłowego działania. W laboratoriach bowiem nawet najmniejsza zmiana temperatury może mieć istotne znaczenie. Dlatego odpowiednie programowanie urządzeń pozwala na utrzymanie takiej jaka jest w danej chwili niezbędna i gwarantuje, że nie zmieni się ona. Obecnie w większości urządzenia tego typu wykonuje się na indywidualne zamówienie laboratoriów.